Kup do 12:00 - a przesyłka będzie jutro u Ciebie

Dostawa od 14 zł

tel. +48 533 679 793

Zamknij
(0)
Nie masz żadnych produktów w koszyku.
Wyszukiwanie
Filters

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Akanksha Urbanowicz OD NATURY, ul. Dębowa 31, 55-010 w Żernikach Wrocławskich, prowadząca sklep stacjonarny przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie i sklep internetowy https://od-natury.pl, telefon +48 533 679 793 (Sklep),

 

 1. Jeśli Pan/Pan ma pytania, wnioski lub zastrzeżenia dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep, prosimy o kontakt ze Sklepem, także za pomocą adresu biuro@od-natury.pl .

 

 1. Sklepbędzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży i z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, przepisami ustaw kodeks cywilny, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta.

 

 1. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zastrzeżenie to, nie dotyczy marketingu bezpośredniego.

 

 1. Sklep będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonywania umowy sprzedaży.

 

 1. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

  1. pracownikom i współpracownikom Sklepu, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,

  2. osobom wykonujących na rzecz Sklepu usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń Sklepu.

 

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie umowy sprzedaży.

 

 1. Informuję, że Sklep nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.